//////

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu

U większości pacjentów dominuje napięcie i trwoga, chory nie może, znaleźć sobie miejsca, skarży się na liczne dolegliwości ze strony układu krążenia i oddychania, najczęściej zaprzeczając, aby odczuwał strach, czy obawiał się czegoś. Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu jest niezbędna do wyleczenia tego typu problemów psychicznych. Niekiedy dolegliwości i objawy skupiają się na poszczególnych narządach, np. sercu, powstają, nozofobie. Niekiedy wysiłek fizyczny i znalezienie się w sytuacji bez wsparcia ze strony osób bliskich wzmagają znacznie napięcie i niepokój, chory zaczyna się obawiać, że może upaść, zemdleć, zwariować. Oprócz objawów pocenia, suchości w jamie ustnej, parastezje w kończynach, uderzeń ciepła, częstego parcia na pęcherz, trudności oddychania, przyspieszonego i gwałtownego lub nieregularnego bicia serca, drżenia wewnętrznego, pacjenci często zgłaszają bóle mięśniowe, zwiększoną męczliwość, niemożność odprężenia się, trudności w koncentracji uwagi, zwiększoną drażliwość.

 

Read More

TRUDNA DO USTALENIA ROLA

Trudna do ustalenia w tej sprawie jest chociażby rola lasów, z jednej strony pochłaniających dwutlenek węgla, z drugiej, przy spalaniu, będących jego źródłem w atmosferze. Jednak największym, stałym,, nie zbilan¬sowanym źródłem związków węgla są paliwa kopalne, które w skali dziesięcioleci praktycznie się nie odnawiają. Wracając do związków oceaniczno-atmosferycznych trzeba zauważyć, że zmniejszona koncentracja związków węgla w przypowierzchniowych warstwach oceanu wynika przede wszystkim z intensywności fotosyntezy roślin wodnych, głównie glonów. Zmniejszenie jej intensywności, spowodo¬wane np. spadkiem przezroczystości wód wskutek zanieczyszczenia, może gwałtownie zmniejszyć możliwość pochłaniania dwutlenku węgla.

Read More

POZIOM EMISJI

Trudno jest trafnie przewidzieć poziom emisji C02 w następnych dziesięcioleciach. Nie wydaje się możliwe, by wzrost emisji z roku na rok obserwowany w latach 60. i 70. (4%) się utrzymał. Ostatnie kryzysy naftowe oraz poważne starania krajów rozwiniętych owocujące wyraźnym spadkiem bezpośredniego spalania paliw pozwalają ocenić, że wizja podwojenia koncentracji C02 przed 2050 rokiem jest mało prawdopodobna. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem na przełomie pierwszego i drugiego ćwierćwiecza XXI wieku w atmosferze będzie 400 ppmv C02 – wszystko to przy założeniu niezmiennej intensywności pochłaniania przez oceany oraz niezaburzonego funkcjonowania buforów biologicznych.

Read More

ILOŚĆ GAZÓW

Wzrasta również ilość innych gazów cieplarnianych. Metan na przykład powstaje głównie w procesie rozkładu bakteryjnego materii organicznej – szczególnie na wysypiskach, zalanych wodą polach ryżowych i w jelitach bydła i termitów – oraz podczas spalania drewna.Koncentracja metanu w atmosferze rośnie systematycznie w miarę wzrostu ludności świata, zwiększając się w ostatnim dziesięcioleciu o 1% rocznie. Zawartość freonów używanych w chłodziarkach oraz do produkcji rozpuszczalników i styropianiu wzrasta o 5% rocznie. Freony pochłaniają pasma światła nie absorbowane przez inne gazy cieplarniane (H2Ot C02, N2, CH*), stąd mimo śladowych koncentracji ich rola zatrzymywania promieniowania jest bardzo istotna.

Read More

ZAWARTOŚĆ W ATMOSFERZE

Szybko również rośnie w atmosferze zawartość tlenków azotu, około 1/3 wzrostu jest efektem działalności człowieka i bierze się w większości z opartych na azocie nawozów sztucznych. Gaz ten wydziela się także podczas spalania węgla, innych paliw kopalnych, a także powszechnie używanych paliw płynnych. Ozon stanowi zbawienną tarczę chroniącą Ziemię przed promieniowaniem ultrafioleto¬wym, gdy znajduje się wysoko w stratosferze. Staje się jednak aktywnym gazem cieplarnianym, gdy pojawia się na wysokościach niższych. A na niższych wysokościach pojawia się go coraz więcej, ponieważ jest to również produkt uboczny spalania paliw używanych w komunikacji naziemnej i lotniczej.

Read More

CHEMIA ATMOSFERYCZNA

Wszystkie te gazy silniej niż dwutlenek węgla pochłaniają niewidzialne dla oka promieniowanie podczerwone, które odprowadza w przestrzeń kosmiczną nadmiar ciepła ziemskiego. Chemia atmosferyczna ustaliła, że łączny cieplarniany skutek tych śladowych gazów wkrótce dorówna lub przewyższy działanie dwutlenku węgla. I chociaż w krajach przemysłowych tempo ich wzrostu zmalało, Trzeci Świat dynamicznie rozwija ich produk¬cję. Jeśli weźmie się pod uwagę uporczywe gromadzenie się tych gazów czego zdaniem nawet największych optymistów nie da się powstrzymać to nasuwa się ważkie pytanie: jakie będą tego konkretne skutki?

Read More

W SKALI ŚWIATOWEJ

Trudno powiedzieć, gdyż przede wszystkim związek między klimatem w skali światowej a lokalną pogodą to sprawa bardzo skomplikowana. Niektórzy uważają, że przewidywanie pogody na okres dhiższy niż 2 tygo¬dnie jest całkowicie nierealne. Komputerowe modele zmian klimatycznych wskazują wszakże, że niektóre skutki ocieplania się Ziemi będą uniwersalne. Najbardziej oczywiste jest zapewne podnoszenie się poziomu wód morskich wskutek topnienia lodowców. Prawie wszystkie nisko położone wyspy koralowe nie będą nadawać się do zamieszkania. Dla tych wysp, jak Malediwy, położone na zachód od wybrzeży Indii, oraz dla niektórych krajów na Karaibach będzie to oznaczać unicestwienie.

Read More

INNE SKUTKI

Narażone będą także tereny przybrzeżne kontynentów lub większych wysp i urodzajne niziny otaczające zazwyczaj delty rzek. Czynnikiem łagodzącym to niebezpieczeństwo dla niektórych krajów przybrzeżnych jeszcze rozwijających się, jak Belize i Indonezja, jest to, że mają na wybrzeżu mniej rozbudowany przemysł niż inne kraje rozwinięte. Miasta przybrzeżne w tych ostatnich będą narażone w olbrzymim stopniu. Innym skutkiem globalnego ocieplenia będzie zwiększona ilość opadów. Z cieplejszym powietrzem wiąże się intensywniejsze parowanie oceanów, większe zachmurzenie i zwiększone o 5-7% opady deszczu i śniegu. Ich rozmieszczenie nie będzie jednak równomierne. Z modelu klimatycznego skonstruowanego w Uniwersytecie Princeton wynika, że w środkowych Indiach opadów będzie dwukrotnie więcej, podczas gdy w centralnych częściach kontynentów średnich szerokości geograficznych, na przykład na Środkowym Zachodzie w Stanach Zjednoczonych, lata będą znacznie bardziej suche niż obecnie.

Read More